Als je een willekeurige groep mensen vraagt of ze denken dat de achtergrond van een webpagina van invloed is op het type product dat ze online kopen zal het merendeel beweren dat dit absoluut niet het geval is.

In het interessante paper When Web Pages Influence Choice: Effects of Visual Primes on Experts and Novices beweren onderzoekers Mandel en Johnson dat dit echter wel het geval is.

Dat de afbeeldingen die je gebruikt zijn van invloed op de keuzes die je klant maakt.

385 internet gebruikers deden mee met een online onderzoek. Ze werden gevraagd om zich te oriënteren verschillende bankstellen en hun voorkeur uit te drukken.

De groep werd willekeurig onderverdeelt in drie groepen. Alle groepen kregen een instructievraag te zien op een webpagina. De achtergrondafbeelding van de webpagina verschilde echter per groep.

Testcondities
Groep A kreeg hun instructievraag te zien op een website met een witte achtergrond. Beïnvloeding neutraal.
Groep B kreeg hun instructievraag te zien op een blauw achtergrond met wolken. Er is beïnvloeding voor comfort.
Groep C kreeg de instructrievraag te zien op een groene achtergrond met muntstukken. Er is beïnvloeding voor prijs.

Beïnvloeden voor comfort

Beïnvloeden voor comfort

Beïnvloeden voor prijs

Beïnvloeden voor prijs

Vervolgens kwamen alle deelnemers uit op dezelfde webpagina met twee bankstellen. De deelnemer kon doorklikken op de attributen: stijlen, comfort, prijs en afmetingen.

Productoverzicht bankstellen

Productoverzicht bankstellen

De tijd die de deelnemer op een attribuutpagina besteedde werd gemeten en na afloop werd de deelnemer gevraagd om 100 punten te verdelen over de twee producten.

Deelnemers die door de blauwe achtergrond met wolken werden beïnvloed voor comfort besteedden bovengemiddeld meer tijd op de attribuutpagina comfort dan de andere groepen deelnemers en gaven uiteindelijk ook meer punten aan het bankstel waarbij comfort het sterke punt was.

Hetzelfde patroon werd waargenomen bij de deelnemers die werden beïnvloed voor prijs. Deze groep bleek een bovengemiddelde voorkeur te hebben voor het bankstel waarbij prijs het meest sterke punt was.

Be Sociable, Share!