Dankzij het internet is het voor veel mensen steeds makkelijker om sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden. Dit netwerk wordt vaak raadgepleegd bij het nemen van allerlei beslissingen zoals het zoeken van financiering, het verbouwen van het huis, het maken van een medische keuze of een goed stemadvies.

Volgens PEW Internet & American Life Project Survey is er duidelijk sprake van een digitale kloof tussen zij die via internet netwerken en zij die dat niet doen. Mensen die via internet sociale relaties onderhouden kunnen makkelijker goed advies vragen over een veelheid aan dingen. 93 procent van de internetgebruikers die werkzoekende is vroeg advies aan vrienden en bekenden. Voor de de niet internetgebruikers is dit percentage slechts 21 procent.

Volgens het onderzoek geeft 45 procent van respondenten aan dat het internet een belangrijke rol speelt in de keuzes die mensen maken. Van deze groep geeft 5 procent aan slechte informatie te hebben ontvangen. 71 procent geeft aan dat internet alle informatie biedt die ze zoekt. 11 procent heeft behoefte aan meer informatie. Het verschijnsel informatie-overload lijkt vooralsnog mee te vallen want slechts 15 procent geeft aan hier last van te hebben.

In het artikel vertrouwen op internet noemt Marcel een onderzoek waarin staat dat 29 procent van de internetgebruikers websites vertrouwen die produkten of diensten verkopen. Dat toch 45 procent zich via internet laten informeren komt dus vooral door het persoonlijk contact via hun netwerk. Het gaat dus niet om informeren maar converseren. Vorig jaar schreef Marco Derksen van Marketingfacts 2005 wordt het jaar van de conversatie!, wat mij betreft 2006 ook.

Bron: 60 Million Americans Seek Help Online

Be Sociable, Share!