Veel organisaties zien in dat men klantgerichter te werk moet gaan. Een uitspraak als wij stellen de klant centraal zien we dan ook in veel missie formuleringen terug.

Veelal vertaald deze intentie zich in meetbare doelstellingen zoals:

  • terugdringen van de call centre kosten met 6%;
  • 20% meer afhandeling van vragen van klanten via de “zelfservice” website.
  • klantverloop met 20% terugdringen;

Het is goed om zaken meetbaar te maken. Een bekende managementspreuk luidt dat ook What you measure is what you get

Veel van de meetbare doelstellingen kunnen we koppelen aan taken van de klant. Een voorbeeld: De klant heeft een probleem en zoekt eerst het antwoord op onze website. Meer zelfservice via de website is minder belasting voor het callcentre. De doelstellingen lijken behaald. Wij zijn als organisatie klantgericht.

Het gevaar schuilt erin dat we nu denken dat we er zijn. Dat er meer self-service via de website is wil nog niet zeggen dat we ineens klantgericht zijn. Als we de klant écht centraal willen stellen hebben we een meer holistische benadering nodig. De klant komt niet alleen maar om een taak te vervullen, er zijn meer dingen die hem bezig houden.

Het maken van een persona helpt ons te verplaatsen in onze klant. De amerikaanse website bestbuy.com gebruikte persona’s tijdens het ontwerp van haar nieuwe website. Bestbuy boekte er veel succes mee. Een persona lijkt dus een krachtig instrument te zijn om daadwerkelijk de klant centraal te zetten.

Bron: Experience Toolkit: The Power of Persona

Be Sociable, Share!