Te vaak is een persona niet meer dan een deliverable van het UCD-project. Dat is jammer want een persona heeft alleen toegevoegde waarde als het echt tot leven komt voor de projectleden.

Met method acting kan dit worden bereikt. Method acting gaat ervan uit, dat je een rol pas goed speelt, als de acteur helemaal in de huid kruipt van zijn personage. Alle kenmerken, trekjes en gewoonten van het personage moet de acteur zich eigen maken, zodat hij het personage wordt.

Bekende acteurs – zoals Meryl Streep en Robert De Niro – gaan daar heel ver in. Ze zijn vaak maanden bezig met observeren en meten zich zelfs een ander uiterlijk en een andere spraak aan om de persoon die ze spelen zoveel mogelijk te benaderen.

Ontwikkelaars zouden net als acteur in de huid moeten kruipen van de doelgroep. Pas dan zijn ze in staat echt superieure producten en diensten te ontwikkelen.

Zef Fugaz stelt voor de het projectteam nadat het de persona’s heeft gemaakt deze koppelt aan de teamleden. Ieder teamlid speelt dus zijn personage. De teamleden zijn de acteurs en tijdens vergaderingen vertegenwoordigen ze hun specifieke persona.

Op deze manier leven ze zich helemaal in en zullen ze met nieuwe goed ideeën komen en minder goede ideeën op voorhand verwerpen.

Bron: Bring Your Personas to Life!

Be Sociable, Share!