De meeste designers kennen het probleem. Ze ontwerpen een enkele website voor vaak veel verschillende doelgroepen. Vaak wordt gekozen voor een algemene opmaak om dit probleem te tackelen.

De oplossing zou het gebruik van persona’s kunnen zijn. In plaats van te ontwerpen voor alle gebruikers of een goede gemiddelde hiervan richt men zich op 1 persoon met een aantal specifieke eigenschappen.

Toch heb ik een aantal bedenkingen. Is het mogelijk om een persona op te stellen zonder dat de designer hierbij betrokken is of moet een designer bijvoorbeeld zelf ook aan het interviewen? Is het mogelijk om 1 persoon op te stellen die een hele doelgroep vertegenwoordigt?

Be Sociable, Share!