In dit nieuwste artikel bespreekt Jared Spool het gebruik van persona’s. Persona’s zijn denkbeeldige figuren die webdesigner gebruiken om zich te verplaatsen in de doelgroep. Dit is belangrijk om de valkuil van grounding – the natural behavior of initially finding a known reference point in a foreign information space. te vermijden. Grounding zorgt ervoor dat je jezelf al referentiepunt neemt voor het design en niet de uiteindelijke eindgebruikers.

Be Sociable, Share!