Tijdens de redesign van de website van de Gerstein Bibliotheek werd het begrip Persona geintroduceerd. Een nieuwe website was nodig want de huidige was veel te ingewikkeld.

Om de nieuwe website beter te laten aansluiten bij de doelgroep werd daarom persona (fictief persoon) Cindy Lee in het leven geroepen. Van belang was dat ze geen algemene omschrijving maakten maar een erg specifieke. Pas als een persona “echt” tot leven kwam zal het overeind blijven bij design beslissingen. Elke beslissing die wordt gemaakt, wordt gemaakt omdat het een voordeel heeft voor Cindy Lee.

En hoewel men meer doelgroepen bedient werd gekozen om te ontwerpen voor Cindly Lee, zij is de belangrijkste persona. Andere personas kunnen ook wel in het leven worden geroepen maar van belang is dat er altijd eentje bovenaan staat in de hierarchie.

Als je alles voor iedereen wilt zijn ben je uiteindelijk niets voor niemand.

Bron: Designing a Web Site for One Imaginary Persona That Reflects the Needs of Many

Be Sociable, Share!