De oorspronkelijke 187 richtlijnen van de The Research-Based Web Design & Usability Guidelines van het U.S. Department of Health and Human Services (HHS) zijn upgedate en uitgebreid met 22 nieuwe richtlijnen.

Eén van de nieuwe richtlijnen luidt: gebruik persona’s om het ontwikkelteam gefocused te houden op de eindgebruikers.

Een persona is een gedetailleerde beschrijving van een fictief persoon die de doelgroep representeert. Neem in iedere beschrijving minimimaal een voornaam, leeftijd, foto, relevante persoonlijke informatie, werkervaring en computerbekwaamheid op.

Een persona maak je zo vroeg mogelijk in het proces. Beperk echter het aantal tot maximaal vijf. Als je alles voor iedereen wilt zijn ben je uiteindelijk niets voor niemand. Een persona helpt je bij het maken van goede beslissingen. Iedere keer dat je een keuze maakt denk je bij jezelf wat zou persona X hiervan vinden

Tijdens de ontwikkeling van een nieuwe website maakte Bestbuy.com gebruik van Persona’s en niet geheel zonder succes.

In een jaar tijd stegen de bezoekersaantallen met 23 procent en bestbuy.com heeft nu de meeste bezoekersaantallen in haar categorie.

Ik kan niet stellen dat dit alleen maar komt door het gebruik van persona’s. Met een forse investering in adwords kan je de bezoekersaantallen immers ook laten stijgen. De boodschap die je in je adwords campagne communiceert sluit echter veel beter aan als je weet wie je klant is. In het beantwoorden van deze vraag bewijzen persona’s wel degelijk haar waarde.

Be Sociable, Share!