In dit artikel combineren we de beperkingentheorie met usability en concluderen we dat het vakgebied continu aan verandering onderhevig is.

Volgens de beperkingentheorie heeft elk systeem minstens één beperking. De truc is om u op de beperkingen te concentreren – op het versterken van de zwakke schakels van de keten – en daardoor de doorlooptijd en winst te verbeteren, zegt de Israelische managementgoeroe Eli Goldratt (Gibson, 1997).

Goldratts Theory of Constraints of beperkingentheorie is een even briljante als eenvoudige benadering van de verbetering van de waardeketens, die tevens zeer nuttig kan zijn voor het bepalen van prioriteiten.

Goldratt gaat ervan uit dat er in ieder systeem altijd minimaal één bottleneck zit die ervoor zorgt dat de rest van de waardeketen niet rendeert. In dit figuur is dat geïllustreerd met behulp van cijfers, die we kunnen lezen als het aantal klanten dat op dagbasis kan worden geholpen.

Dus: de afdeling ‘Sales Lead’ levert 130 klanten per dag, de afdeling ‘Follow Up’ kan daarvan slechts 110 behandelen enzovoort. Het echte probleem in het voorbeeld is de afdeling ‘Delivery’. Zij kunnen niet meer dan 70 klanten per dag helpen. Hoe hard de andere afdelingen ook ploeteren, de doorvoor van de keten als geheel zal nooit meer zijn dan 70 klanten per dag. Alle andere activiteiten in de keten zijn de facto ondergeschikt aan ‘Delivery’.

Goldratts benadering bestaat uit vijf stappen (Goldratt, 1986):
Spoor de bottleneck(s) in het systeem op;
Besluit hoe de bottlenecks in het systeem moeten worden verbeterd;
Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan dit besluit;
Versterk of doorbreek de bottlenecks in het systeem;
Wanneer dit succesvol is afgerond, ga dan terug naar stap 1 en begin opnieuw.

Goldratt betoogt dat hiermee een proces van voortdurende verbetering op gang wordt gebracht. Maar op welke manier is deze theorie nu van toepassing op usability?

Laten we eerst eens kijken naar de website useit.com van Usability-goeroe Jakob Nielsen. Veel webdesigners beweren dat zijn website niet fraai is vormgegeven. En dit is niet geheel onterecht. Het belang van een goede vormgeving is onlangs maar weer eens aangetoond dankzij een grootschalig onderzoek van de Stanford University waarin men onderzocht hoe mensen geloofwaardigheid van een organisatie beoordelen op het internet. Daarbij is gebleken dat een fraaie vormgeving van de website als belangrijkste criterium geldt. Dit is natuurlijk geen vrijbrief voor webdesigners om hun creativiteit ten volste tot uiting te laten komen en alle richtlijnen te negeren want aspecten als usability zijn ook uitermate belangrijk. De onderzoekers vermoeden dat de bezoeker in de eerste paar seconden zijn oordeel over de geloofwaardigheid bepaalt en dat daarna, als hij eenmaal met de site bezig gaat, andere aspecten zoals usability een belangrijkere rol gaan spelen.

Maar terug naar de beperkingentheorie. De website useit.com van Jakob Nielsen draait al een paar jaartjes mee. Toen de site werd ontwikkeld beschikten mensen veelal over een trage internetverbinding waardoor een lange laadtijd de belangrijkste beperking was. Mensen die lang moesten wachten haakten af. Geheel volgens de beperkingentheorie erkende Jakob Nielsen het feit en kwam met de richtlijn dat een site onder de 100Kb moest blijven. Vergeet al die mooie graphics, afbeeldingen en complexe tabellen maar. Keep it simple was het credo. De fraaie vormgeving was ondergeschikt aan de snelheid van de website. De hele vormgeving van useit.com straalt dit uit.

De tijd heeft echter niet stilgestaan. Dankzij breedbandinternet en technieken als CSS geldt de beperking van lange laadtijden niet meer. De richtlijn, houd je site onder de 100Kb is inmiddels achterhaald. Kijken we naar useit.com dan zien we dat Jakob Nielsen is blijven steken bij stap 3 van de beperkingentheorie. Volgens deze theorie zou hij nu echter de nieuwe beperkingen moeten opsporen. In het geval van zijn website useit.com de saaie vormgeving. Bezoekers willen immers niet alleen een gebruikersvriendelijke site, maar een site moet er ook nog fraai uitzien.

Door de beperkingentheorie los te laten op usability zien we dat het vakgebied aan verandering onderhevig is. Richtlijnen verdwijnen en nieuwe richtlijnen zullen opkomen. Omdat het aan verandering onderhevig is het domweg opvolgen van de richtlijnen dan ook geen heilzame weg. De richtlijnen zijn slechts een hulpmiddel, en er zit altijd logica achter. Als de webdesigner zich maar aan de logica houdt kan hij in principe van elke richtlijn afwijken.

Be Sociable, Share!