In het artikel Change vs. Stability in Web Usability Guidelines zegt Jakob Nielsen dat 80% van de punten van studies uit 1990 naar de gebruikersvriendelijk vandaag de dag nog steeds geldig zijn.

Usability richtlijnen zijn bijna niet aan aan verandering onderhevig. Als verklaring noemt Nielsen dat de richtlijnen zijn gebaseerd op menselijk gedrag. Mensen veranderen niet graag en houden graag vast aan bestaande patronen. Technologie gaat dan wel snel vooruit, de mens kabbelt er langzaam achteraan.

In 1994 voerde Nielsen zijn eerste onderzoek uit. Hij onderzocht vijf websites met slechts drie deelnemers. Veel van de knelpunten die hij destijds opspoorde zijn vandaag echter nog steeds geldig. Hiermee toont hij nogmaals de kracht aan van kleinschalig, kwalitatief usability onderzoek.

Wat mij echter opvalt is dat ik de uitspraak dat usability richtlijnen haast niet aan verandering onderheving zijn al vaker in zijn alertboxes ben tegengekomen en dat hij er zelf ook naar verwijst in zijn nieuwe update.

Ik weet nog goed dat ik Alertbox voor het eerst ontdekte. Ik keek echt uit naar Jakob’s nieuwe artikelen en verslond ze werkelijk. Nu ben ik echter steeds minder enthousiast omdat ik vooral veel van hetzelfde lees.

Niet alleen de usability richtlijnen maar ook Nielsen lijkt weinig aan verandering onderhevig.

Bron: Change vs. Stability in Web Usability Guidelines

Be Sociable, Share!