Usabilityweb Kennisbank over Human Centered Design, User Innovation en UX Research

Archief voor de ‘Artikel’ categorie

Wanneer we met zoveel mensen werken aan ideeën en schetsen, is de kans groter dat we met een wijde blik naar het op te lossen probleem kunnen kijken. De aangedragen oplossingen zijn logischerwijs ook heel uiteenlopend. Op een bepaald moment zie je dat wanneer mensen ideeën van andere deelnemers zien, ze geïnspireerd raken en verbeteringen doorvoeren in de ideeën van anderen of ze als input gebruiken voor hun eigen schetsen.

Intranet usability enquête

Door Stefan Wobben + 14-10-2008

Veel organisaties gebruiken een intranet om informatie voor alle medewerkers toegankelijk te maken en functionaliteiten aan te bieden. Deze enquête heeft als doel inzicht te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van intranetten in nederland. Meedoen kost u hooguit 3 minuten van uw tijd.

Als echte internetnerds houden we nauwlettend alle nieuwe ontwikkelingen bij op internetgebied. Een paar maand geleden hebben we bij een aantal van de meest innovatieve ondernemingen de volgende trend ontdekt. Feedbackfuncties, bètaversies en sneak previews van hun nieuwe websites. Alles wordt in het werk gesteld om feedback van de eindgebruiker te krijgen.

Research 2.0: Tag-it

Door Stefan Wobben + 30-07-2008

Hieruit is Tag-it geboren. Tag-it is een online instrument, waarbij op kwalitatieve wijze data wordt verzameld. Bij Tag-it reageren respondenten via ‘tags’; een soort digitale post-it. Het gaat als volgt:

Kleur als persoonlijkheid

Door Stefan Wobben + 30-07-2008

Een groot aantal ontwerpers en opdrachtgevers staat vooraf niet specifiek stil bij de keuze voor een kleur. Terwijl kleur voor een heel groot deel verantwoordelijk is voor de persoonlijkheid van een huisstijl of website. Kleur wordt beter onthouden dan tekst of een logo en is daarom ook belangrijk voor de (eerste) indruk die moet achterblijven.

Aan het werk met WS-Federation

Door Stefan Wobben + 21-07-2008

Nu we gewend zijn aan internet presence komen we bij de tweede generatie vraagstukken. We hebben inmiddels publieke sites en beveiligde sites. Deze laatste is voor eigen personeel of voor zakenpartners. Maar dat is aan het veranderen: steeds vaker worden we geconfronteerd met te beveiligen B2C-scenario’s. Ik wil een beveiligde site op uitdagendebaan.nu, waarop kandidaten voor een high potential job kunnen overleggen met onze PZ-mensen. Die site zal een afwijkende naam hebben, zodat die niet onder de reguliere website kan hangen e bijbehorende beveiligingsmiddelen. En dan wordt het moeilijk. Of duur. Hoogstwaarschijnlijk allebei.

Het ontwerp van de beste gebruikersbeleving?

Door Stefan Wobben + 5-05-2008

Om organisaties te doen beseffen hoe belangrijk en zinvol het is om rekening te houden met de gebruiker van websites, hanteert men vaak diverse overtuigingsstrategieën. Het succes van uw website hangt af van de tevredenheid van de gebruiker, is een uitspraak die vaak de meeste indruk lijkt achter te laten. Maar wat draagt nu exact bij aan die tevredenheid van de gebruiker? Wat maakt de ervaring met een website nu precies succesvol? In dit artikel wil ik een aantal bestaande theorieën bespreken (te weten: Desmet en Hekkert, 2007; Cooper, 2007; Anderson, 2007). Hierop aansluitend introduceer ik het Model van Website Beleving.