Het expliciet benoemen van de relatie van een gevonden usability knelpunt en de bedrijfsdoelstelling zorgt dat er in totaal minder problemen worden gerapporteerd. De problemen die wel worden gerapporteerd zijn echter van betere kwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van Hornbaek en Frøkjaer.

Voor hun onderzoek maakten twee groepen van HCI studenten (beginnende usability onderzoekers). Groep A (23) moest een gebruikerstest uitvoeren met één participant en gebruik maken van hard-op denk methode. Groep B (21) moest dezelfde test uitvoeren maar werd gevraagd om expliciet te letten op de de bedrijfsdoelstellingen.

Bij ieder gevonden knelpunten moest ze aangeven wat de relatie is van het gevonden knelpunt en de bedrijfsdoelstelling. Groep B rapporteerde minder usability knelpunten. De punten die ze echter in hun rapport vernoemden waren van betere kwaliteit.

Bron: Making Use of Business Goals in Usability Evaluation: An Experiment with Novice Evaluators.

Be Sociable, Share!