Usability onderzoek kan gericht zijn op het opsporen van knelpunten of op het vaststellen van de mate gebruiksvriendelijkheid van een systeem (Towards the Design of Effective Formative Test Reports). De mate waarin de resultaten van een usability-test worden gerapporteerd verschilt nog wel eens per organisatie.

Om de wijze van rapporteren meer transaparent te maken stelde het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology en projectgroep samen die een standaardwijze van rapporteren ontwikkelde voor onderzoeken gericht op het vastellen van de mate van gebruiksvriendelijkheid. Dit mondde uit in de Common Industry Format (CIF) for Usability Test Reports

Een goed adviesrapport bevat tenminste de volgende elementen:

  • Omschrijving van het produkt;
  • Doelen van de test;
  • De participanten;
  • De taken die participanten uitvoerden;
  • Een testopzet;
  • De methode of het proces hoe de test is uitgevoerd;
  • Usability metingen en de manier waarop data is verzameld;
  • Kwantitiave resultaten;

ISO (ISO/IEC 25062:2006) heeft dit format nu ook opgenomen als standaard. Het gebruik van standaarden is belangrijk voor de professionalisatie van het vakgebied.

Ik vraag me echter af of ze wel bij iedereen bekend zijn? Of ze worden gebruikt of dat er plannen zijn om volgens dit format te gaan werken.

Bron: Main IUSR Public Site

Be Sociable, Share!