Usability onderzoeken zijn uiterst geschikt om problemen in gebruikersinterfaces op te sporen. Vaak geeft de usability-expert suggesties hoe problemen kunnen worden opgelost. Doordat de fouten zo goed zijn aangetoond gaat men er automatisch vanuit dat de voorgestelde oplossing ook de beste zal zijn.

Dat hoeft echter helemaal niet zo zijn. Usability-experts kunnen goed problemen opsporen. Het oplossen ervan is een ander verhaal. Usability-experts zouden hun aanbevelingen moeten indelen in twee groepen:

  • aanbevelingen waarvan het overduidelijk is dat ze een verbetering zijn (bijvoorbeeld de afbeeldingen in het menu-item voorzien van een alt-code);
  • aanbevelingen die moeten worden gevalideerd.

Dit laatste zijn oplossingen waarvan nader onderzoek (gebruikerstest) moet aantonen of het gevonden probleem hiermee daadwerkelijk wordt verholpen.

bron: The Problem with Usability Change Recommendations

Be Sociable, Share!