Het is beter om een usability-test zo vroeg mogelijk in het proces uit te voeren (formative testing) in plaats van achteraf (summative testing) omdat problemen nu nog gemakkelijk kunnen worden opgelost.

    Zes succesfactoren voor een gebruikersonderzoek:

  • Begin vroeg;
  • Focus op belangrijke zaken;
  • Focus op gebruikerstaken die de grootste problemen blootleggen;
  • Test met een representatieve groep;
  • Kijk en luister zorgvuldig;
  • Knelpunten zijn geen teken van falen maar van continu verbetering.
Be Sociable, Share!