Op Another Useful Blog spreekt Mark over zwijgzame incompetente gebruikers.

Hij verteld over een onderzoeker die een groep treinreizigers ondervraagt naar hun ervaring met de trein. Velen hadden hun kleding beschadigd dankzij de slecht vormgegeven armleuningen. Niemand noemde dit echter gelijk als probleem.

Pas nadat de onderzoeker expliciet vroeg of men wel eens was bleven haken aan de armleuning begon men te vertellen.

Waarom verzwijgen mensen hun negatieve ervaringen? Mark noemt de volgende redenen:

  • Men ervaart het niet als dermate erg dat klagen nodig is;
  • Men ontwikkeld alternatieven voor het probleem;
  • Men gebruikt het produkt simpelweg niet meer.

Jensen Harris van Microsoft geeft nog een andere reden die hij het Usability Stockholm Sydnroom noemt.

Het Stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel waarbij de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.

Een soortgelijke sympathie is er ook vaak tussen de participant en de onderzoeker.

Particpanten komen naar een onderzoekslab en worden op hun gemakt gesteld. Vaak krijgen ze ook nog een financiële vergoeding.

De participant wil helpen en doet extra zijn best. Het gaat tegen de menselijke natuur in om de gastheer in zijn eigen huis te beledigen. Het is dus logisch dat de participant minder kritisch is dan gewenst.

Zowel Jensen Harris als Mark noemen nog een belangrijke reden waarom mensen niet het achterste van hun tong laten zien.

Veel mensen ervaren het probleem niet als een vormgevingsprobleem. Mensen zijn geneigd om zichzelf ergens de schuld van te geven als een taak niet lukt. Ow wat stom dat ik dat niet zag, het zal wel aan mij liggen.

Mensen reageren zich vaak of op het produkt (de neiging om tegen de tafel aan te schoppen als je je stoot).

Zelden leggen we echter een verband tussen de vormgeving van het produkt en de slechte gebruikservaring.

Hoe erg we ook benadrukken dat niet de participant maar dat de software wordt getest mensen zullen niet snel het achterste van hun tong laten zien.

Bron: Usability Stockholm Syndrome, Silent and incompetent users?

Be Sociable, Share!