De toegevoegde waarde van usability wordt vaak aangetoond in het verminderen van de tijd (of het aantal stappen) die een gebruiker nodig heeft om een bepaalde taak te voldoen.

Neem bijvoorbeeld een Intranet. De ROI wordt als volgt uitgerekend. Stel we verbeteren de interface waardoor het uitvoeren van een bepaalde taak 1 seconde sneller kan. De organisatie heeft 2000 werknemers die allen gemiddeld 30 keer per dag deze specifieke actie uitvoeren. Dit leidt tot een besparing van 1 seconde x 30 x 2000 = 60.000 seconden per dag. De werknemers werken gemiddeld 230 dagen per jaar. Op jaarbasis is er dus een besparing van 60.000 seconden x 230 = 13.800.000 seconden. Dit komt neer op 479 werkdagen per jaar ofwel zo’n 8 uur per dag. Een aanzienlijke besparing waar menig manager van zal smullen.

Usability engineer Mark van Another Useful Blog noemt deze voorstelling van zaken echter nogal misleidend.

Die 30 seconden per dag per werknemer komen namelijk niet beschikbaar in een tijdsblok. En het maakt nogal uit of je per week een aantal aaneengesloten uren extra tijd beschikbaar krijgt of dat dit ongelijkmatig verdeelt is een aantal seconden per uur per dag. Als dat laatste het geval is zul je immers niets merken van de besparing.

Dat wil niet zeggen dat usability geen toegevoegde waarde heeft. Die zijn er wel zeker. Het kwantificeren ervan is alleen erg lastig en moet met enige argwaan worden bekeken.

Bron: When 60 Seconds Don’t Add Up to One Minute – Benefit Calculations for User Centred Design

Be Sociable, Share!