Web analytics leveren interessante informatie op voor marketeers en leidinggevenden. Een grote kans ligt er echter ook op het gebied van het verbeteren van de online gebruikerservaring.

Een gebruikservaring wordt vaak vanuit een bepaalde conceptueel model zoals Rubinoff’s user experience audit of Morville’s user experience honingraat vormgegeven.

Deze modellen bestaan vaak uit een aantal heuristieken (richtlijnen) waaraan moet worden voldaan om een positieve gebruikservaring te creeëren. Er bestaat echter niet zoiets als een objectieve maatstaf om te bepalen in hoeverre aan een heuristiek wordt voldaan.

Volgens Andrea Wiggings bieden web analytics hier een uitkomst. In een serie artikelen zal ze op basis van het model van Rubinoff laten zien hoe de gebruikservaring meetbaar te maken is.

Twee heuristieken van Rubinoff over branding zijn:

  • Werken met de website is plezierig en gedenkwaardig
  • Graphics, afbeeldingen en multimedia hebben toegevoegde waarde

Het meten van terugkerende bezoekers is een indicator om te bepalen of iets plezierig en gedenkwaardig was (als dat namelijk het geval is zullen bezoekers terugkomen). Hoe vaak iemand moet terugkeren is echter sterk afhankelijk van het soort website. Het is dus van belang om niet zozeer op absolute getallen te letten maar meer de trends in de gaten te houden.

De tijdsduur per pagina en het aantal bezochte pagina’s per bezoeker zijn ook goede indicatoren. Aangenomen mag worden dat hoe meer pagina’s iemand bezoekt en hoe langer iemand op een pagina blijft des te positiever de gebruikservaring is want de website wekt zijn interesse.

Wat echter als iemand niet kan vinden wat hij zoekt? Hij kan de website verlaten of hij blijft en zal de gehele website doorspitten en de content aandacht doornemen. Het aantal pageviews gaat omhoog en de tijd per pagina zal ook stijgen.

Web analytics staan nooit op zich en moeten altijd in combinatie met andere methoden zoals een gebruikerstest worden gehanteerd.

Bron: Metrics for Heuristics. Quantifying User Experience

Be Sociable, Share!