Steeds vaker wordt er aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en vormgeving van produkten. Het hele denken over gebruiksvriendelijkheid komt van oorsprong uit de militaire sector.

Daar wordt het vooral op een wetenschappelijke manier benadert. In een laboratorium wordt antwoord gezocht op vragen als kan de gebruiker een taak effectief en efficient uitvoeren en hoe hoog is de leercurve?

De nadruk ligt vooral op het systeem. Als we kijken naar gebruikservaring dan staat de mens meer centraal. Kan de gebruiker zijn taak uitvoeren. Ook als hij om de paar minuten gestoord wordt bijvoorbeeld.

De iPod oplossing is een mooi voorbeeld. Vanuit het perspectief gebruiksvriendelijkheid kijken we alleen naar de ipod hardware. Deze is gebruiksvriendelijk en mooi. Kijken we echter vanuit gebruikservaring dan blijkt dat we ook het besturingssysteem en iTunes moeten meenemen. Deze zijn cruciaal voor de gebruikservaring.

Jakob Nielsen geeft het in zijn artikel Accessibility Is Not Enough heel goed weer. Omdat je een plaatje voorziet van het alt-attribuut wil nog niet zeggen dat je toegankelijk bouwt. Welke alt-tekst gebruik je daar gaat het om.

Of we écht kunnen spreken van een groot verschil tussen gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring hangt vooral af van de vraag wat we onder de definities verstaan.

Wel is het interessant om te onthouden dat we naar een website kunnen kijken vanuit het systeem of de mens.

Bron: Usability v. Human Factors in Complex Mobile Systems

Be Sociable, Share!