Slechte websites kunnen erg frustrerend zijn. Uit een onderzoek van Compuware blijkt dat van de ondervraagde respondenten.

  • 72% zegt geen aankoop te doen als de website slecht is;
  • 68% de aankoop bij een andere website zal doen;
  • 43% de website niet meer zal bezoeken.

Volgens Compuware zijn steeds meer websites gericht op transacties en kosten slecht presterende websites bedrijven miljoenen. Men deed nader onderzoek onder 200 marketing-managers uit de retail en financiële sector. Meer dan de helft van de respondenten geeft inderdaad toe dat de website benedenmaats presteert.

Ze erkennen het probleem en veel denken voldoende inzicht in de gebruikservaring te hebben. 61% van de ondervraagden heeft echter geen idee wat de top-exit pages zijn of hoe vaak een gebruiker een bepaalde pagina ververst. Het blijkt dat slechts 6% van de ondervraagden voldoende inzicht heeft in het gebruikersgedrag om knelpunten proactief op te lossen.

Het enige dat vaak gemeten wordt (51%) is het verkeer naar de server om te voorkomen dat pieken in verkeer er niet toe leiden dat de website plat ligt.

De conclusie: Qua kennis is er nog een behoorlijke brug te overbruggen voor veel marketing-managers

Bron: Poor website performance costing millions

Be Sociable, Share!