Produkten worden vaak vanuit technologisch perspectief gebouwt. Ontwikkelaars zijn met vragen bezig zoals hoe gaan we dit technisch oplossen en welke functionaliteiten kunnen we nog meer toevoegen. Mensen zijn flexibele wezens, als we eerst het produkt hebben passen mensen zich wel aan. Het User Experience werkveld pleit voor meer aandacht voor de mens in het geheel.

Je moet continu toetsen aan de eindgebruiker. Je bouwt iets, je toetst, je past het aan et cetera. Ze pleiten voor meer iteratieve (stapsgewijze) aanpak.

Toch zijn ze niet heel consequent. Want vaak in het begin van een project zien we dat er een uitgebreide studie wordt voorgesteld om de doelgroep in kaart te brengen. Taakanalyse, veldobservaties, interviews, persona’s. Later zal het zich allemaal terugverdienen, is het argument.

Volgens Donald Norman is deze werkwijze onjuist en staat het haaks op de meer iteratieve aanpak die later in het project wordt voorgesteld. Het gevolg is dat een project eerder vertraging oploopt dan dat er concrete stappen worden gemaakt.

Norman is het eens dat je moeten weten wat een gebruiker wil voordat je een project start. In de praktijk is dit besluit echter al vaak genomen. Dus in plaats van ons af te zonderen moeten we een zien samen te werken met het ontwikkelteam. Het continu voorzien van feedback op basis van onze expertise en ervaring.

Bron: Why Doing User Observations First is Wrong

Be Sociable, Share!