Onderzoekers van CADInteractive voerden een gebruikerstest met eyetrack uit en ontdekten het volgende.

Soms is er een verschil tussen waar mensen kijken en waar mensen klikken.

Dit is een belangrijk ontdekking want hiermee tonen ze aan dat om goed inzicht te krijgen in gebruikersgedrag je je niet alleen moeten baseren op het kijkgedrag of klikgedrag alleen. Beide onderzoeksmethoden zijn complementair.

Om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag moet je je dus baseren op kijkgedrag én klikgedrag. Met de Tobii1750 en Clearview of Studio kan dit gelukkig.

De website die werd getest bevatte een content-element bestaande uit een titel, een gedeelte tekst en een relevante afbeelding.

De afbeelding kreeg behoorlijk veel oogfixaties. De testpersonen klikten echter op de titel zonder dat hier veel fixaties waren.

Baseer je je alleen op eyetracking data dan lijkt de afbeelding veruit het meest belangrijke te zijn. Baseer je je alleen op klikgedrag dan lijkt juist de titel het meest belangrijke te zijn.

Alleen door de combinatie van kijkgedrag en klikgedrag krijg je een volledig beeld van hetgeen er werkelijk gebeurt.

Het belang van onze perifere visie

Dat mensen soms op elementen klikken waar ze niet kijken heeft te maken met perifere visie. Dit zijn de randen van ons blikveld.

Met onze perifere visie scannen we continu onze omgeving op zoek naar dingen die onze interesse wekken. Bij alles wat we in randen van ons blikveld zien nemen we dus continu het besluit om ergens verder aandacht aan te besteden of niet.

Dit is een belangrijke verklaring voor het verschijnsel banner-blindheid, het opmerkelijke verschijnsel om banners compleet te negeren.

In de randen van ons blikveld zien we ‘iets’ dat op een banner lijkt en we besluiten gelijk hier verder geen ‘actieve’ aandacht aan te besteden.

De studie van CADInteractive toont echter aan dat we op basis van de informatie in de randen van ons blikveld wel kunnen besluiten ergens te klikken.

In onze perifere visie zien we titels die ons waarschijnlijk verder helpen met ons doel. De afbeelding heeft vervolgens voldoende informatieve waarde om ons te doen besluiten op de kop te klikken.

Visuele informatie trekt dus de veel aandacht maar koppen en titels worden gebruikt om te navigeren.

Kijken we naar de primaire navigatie dan lijkt er een duidelijke relatie te bestaan tussen waar mensen kijken en waar ze klikken.

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de ‘moeilijkheid’ van het maken van een keuze uit de navigatie. We moeten hier echt even aandacht aan besteden willen we op de juiste pagina uitkomen.

Een andere verklaring kan zijn dat er in de navigatie geen visuele ondersteuning wordt geboden op basis waarvan mensen razendsnel kunnen besluiten.

Bron:Tracking tool is an eye-opener

Be Sociable, Share!