Bart van Netlash vraagt zich af of labels van formulieren links of rechts moeten worden uitgelijnd.

Hij vraagt zich af: Moeten die labels links uitgelijnd worden (zodat er ongelijke gaten ontstaan tussen label en invulveld) of moeten ze rechts uitgelijnd worden, tegen het bijhorende invulveld?

Als het formulier slechts één maal of zeer beperkt door de bezoeker moet ingevuld worden (de meeste webformulieren vallen hieronder, bv. een contactformulier), dan ga ik voor linkse uitlijning.

Als het formulier bij wijze van spreken dagelijks door de bezoeker gebruikt wordt (bij een veelgebruikte webapplicatie), dan kent hij de plaats van de invulvelden. De focus in het gebruik moet dan op de data (de invulvelden) liggen, niet op de labels. Door de labels rechts uit te lijnen, en de invulvelden er links tegenaan, ligt die focus op het begin van het invulveld. Rechtse uitlijning lijkt hier het beste.

In het algemeen zou ik uitgaan van een linkse uitlijning, dit wordt veruit het meeste gebruikt en zal daarom aansluiten bij het verwachtingspatroon.

Iemand die dagelijks een formulier gebruikt zal naar verwachting vooral de tab-toets gebruiken. Ik denk dat een rechtse en linkse uitlijning geen wezenlijk verschil maakt. In ieder geval niet genoeg om de kosten van een gebruikerstest te rechtvaardigen.

Bron: Usability van webforms

Be Sociable, Share!