Onlangs voerde Matteo Penzo een eyetracking onderzoek uit naar de plaatsing van labels in formulieren.

Zijn conclusie is dat plaatsing boven het input veld in de meeste gevallen het beste werkt.

Caroline Jarret, expert op het gebied van gebruikersvriendelijkheid van formulieren. heeft nog wat vraagtekens bij de interpretatie van de resultaten van het eyetrack onderzoek.

Plaatsing van de labels boven het veld zorgt er voor dat het formulier langer wordt en dit kan gebruikers weer afschrikken. Ze zien op tegen het werk het ‘lange’ formulier in te vullen.

Caroline is daarom nog niet overtuigd door Matteo’s eyetrack onderzoek en blijft bij haar huidige aanbevelingen.

In haar aanbevelingen heeft ze het over eenvoudige data:

Eenvoudige data:
De gebruiker uit zijn hoofd weet en waarbij hij niet hard hoeft na te denken;
De gebruiker bereid is om in te vullen, vrij te geven;
Gevraagd kan worden in één of twee woorden;
Aanbevelingen voor labels en formulieren:
Als het formulier alleen eenvoudige data vraagt en kort is, kies dan voor het rechts uitgelijnen van de labels links van de velden of kies voor het links uitlijnen van labels boven de velden;
Links uitlijnen van labels boven velden zijn handig als het formulier meertalig is omdat er meer ruimte is voor het verschil in lengte van de woorden;
Als het formulier lang is maar alleen eenvoudige data vraagt, kies dan rechts uitlijnen van de labels links van de velden;
Als het formulier complexe data vraagt of je weet niet zeker of gebruikers de data eenvoudig of complex vinden, kies dan voor het links uitlijnen van de labels links van het veld.

Bron: Caroline’s Corner: Eyetracking of Forms: should we accept the Conclusions?

Be Sociable, Share!