Een veel gebruikte manier om een opdracht te formuleren bij gebruikstesten is om de respondent te laten zoeken naar een specifieke soort informatie of deze een bepaalde taak te laten uitvoeren.

Het gevaar bestaat nu echter dat mensen niet die taken uitvoeren of die informatie opzoeken die ze in het dagelijks gebruik wel zouden uitvoeren of opzoeken. Je lost dan problemen op die er niet zijn en de knelpunten die je moet oplossen blijven bestaan.

Daarnaast zit er nog veel verschil in de mate waarin mensen een opdracht uitvoeren. Een vakidioot zal bijvoorbeeld op een veel intensievere manier informatie zoeken en lezen dan iemand die weinig interesse heeft in het onderwerp.

Door een situatieschets te tekenen en mensen vragen zich in te leven in een bepaald persona kan dit probleem slechts ten dele worden opgelost. Het inlevingsvermogen is namelijk sterk afhankelijk van de opdracht. Inleven in iemand die dicht bij je eigen persoonlijk staat is gemakkelijker dan inleven in iemand die het tegenovergestelde van jou is.

Spool introduceert een nieuwe manier om mensen toch te laten werken aan relevante taken en voldoende knelpunten op te sporen is de interview-gebaseerde taken methode. De usabilityexpert selecteert een aantal mensen die interesse hebben in het onderwerp (sporters bij een sportwinkel). In een gesprek probeert de usabilityexpert een duidelijk beeld te schetsen van de mate van interesse. Daarna bepalen de usabilityexpert en de respondent samen een geschikte taak om uit te voeren op de te testen website.

Volgens Spool is het opvallend om te zien hoevaak respondenten die met verschillende taken beginnen toch vaak tegen dezelfde knelpunten aanlopen. Een ander voordeel is dat gebruikers die “meer vrij” surfen op plaatsen in de website komen die met een sterk afgebakende taak niet bezocht zouden worden. Omdat het tenslotte een taak bevat die men vanuit zichzelf al zou willen uitvoeren wordt ook meer inzicht verkregen in wat mensen belangrijk vinden op een website.

Bron: Interview-Based Tasks: Learning from Leonardo DiCaprio

Be Sociable, Share!