Tijdens gebruikerstesten zijn er verschillende dingen die men meten kan. We kunnen daarbij een indeling maken in prestatie- en procesindicatoren.

prestatieindicatoren meten of iemand een taak kan uitvoeren, enkele van deze factoren zijn:

  • Aantal taken dat goed is uitgevoerd;
  • Aantal Fouten;
  • Tijd die men per taak besteed;

procesindicatoren focussen zich veel meer op wat iemand doet tijdens het uitvoeren van een taak, zowel subjectieve als objectieve data worden gemeten:

  • Mening van de respondent;
  • Bestudering van gedrag;
  • Bestudering van oogbeweging met eye-tracking;

Kelkar en zijn collegas deden onderzoek naar de relatieve invloed van verschillende soorten data. Ze deden eerst voorstellen voor een redesign op basis van prestatiedata. Toen deze werden geïmplementeerd deden ze verbetervoorstellen op basis van procesdata. Toen ook deze werden geïmplementeerd deed men een laatste test om de verschillen te vergelijken.

Voorstellen op basis van prestatiedata hebben een positieve invloed op de hoeveelheid goed uitgevoerde taken en verminderen het aantal fouten.

Voorstellen op basis van procesindicatoren hebben invloed de snelheid waarmee taken worden uitgevoerd en de algemene tevredenheid.

Het uiteindelijk resultaat is dus afhankelijk van wat gemeten wordt.

Bron: When getting the job done isn’t enough…

Be Sociable, Share!