Iedereen die enige ervaring heeft met usertesting weet dat er enorme individuele verschillen tussen gebruikers zijn: iets wat de een bijna met zijn ogen dicht kan doen, kan de ander (te) veel moeite kosten.

Jakob Nielsen voerde hiervoor een eye track onderzoek uit met 76 gebruikers. Uit dit onderzoek bleek dat er grote verschillen zijn in de tijd die gebruikers nodig hebben om een taak te vervullen. De groep langzaamste gebruikers is namelijk 2.4 maal zo lang bezig met het uitvoeren van de taak de groep snelste gebruikers.

Volgens Nielsen is er een verband tussen het verhoudingsgetal langzame en snelle gebruikers en de gebruiksvriendelijkheid. Hoe lager dit getal des te hoger de gebruiksvriendelijkheid. Een hoger getal daarentegen duidt op veel knelpunten met betrekking tot de gebruikersvriendelijkheid.

Om dit gegeven enigszins te kunnen vergelijken volgt hieronder een tabel met gegevens over andere taken die gebruikers op de computer uitvoeren.

Type of Use Ratio
Programming 3.0
Web use 2.4
Information search 2.2
Personal Computing 1.9
Text editing 1.8

Nielsen stelt dus dat alleen het programmeren een hogere ratio heeft en dus een mindere gebruiksvriendelijkheid.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat hoe groter een probleem is, des te meer het aankomt op menselijke vermogens (creativiteit, logisch nadenken), waardoor de verschillen dus groter zullen zijn. Want bij geen probleem kunnen beide groepen de taak gewoon uitvoeren. Er is dus geen mentale kracht nodig die extra tijd vergt.

Bron: Variability in User Performance

Be Sociable, Share!