In navolging van het veelal bekende usabilityvraagstuk (moet een hyperlink openen in een nieuw venster of in een bestaande?) nu een ander, steeds bekender wordend fenomeen: de within-page link.

Een within-page link is een hyperlink die de gebruiker naar een ander deel van dezelfde pagina brengt, dat voor veel onduidelijkheid zorgt bij internetgebruikers. Op het web hebben gebruikers een bepaald mentaal model van hyperlinks: hyperlinks openen een nieuwe pagina. Within-page links overtreden dit model en zorgen zodoende voor verwarring.

Op websites zijn within-page links om dezelfde gevolgen verkeerd als waarom het gebruik van PDF-bestanden en de zogenoemde mailto-links (die ongewaarschuwd een mailprogramma starten) verkeerd is: bij het klikken op deze hyperlink volgt er een onverwachte situatie. De twee gegeven voorbeelden staan trouwens hoog genoteerd in de Top Ten Web-Design Mistakes of 2002.

Zoals verteld hebben internetgebruikers een sterk mentaal model ontwikkelt wat betreft hyperlinks, deze bestaat uit de volgende verwachtingen:

  • Klikken op een hyperlink opent een nieuwe pagina;
  • Na het klikken ‘verdwijnt’ de oude pagina;
  • Een nieuwe pagina wordt geladen in hetzelfde venster en vervangt hierbij de oude;
  • Na het klikken bevindt de gebruiker zich aan de ‘top’ van de pagina;
  • Klikken op de ‘back’-button opent de oude pagina.

Omdat bijna alle hyperlinks op deze manier werken hebben gebruikers een sterke verwachting dat het hele Web zo werkt. It’s a simple model that makes sense.

Bron: Avoid Within-Page Links

Be Sociable, Share!