Jared Spool onderzocht eens het klikgedrag van mensen. Hij onderscheidde succesvol klikgedrag (gebruikers behaalden hun doel) en falend klikgedrag (gebruikers verlaten de site). Hieruit bleek dat er geen statistische verschillen waren als het gaat om links in de vorm van een afbeelding of links in de vorm van een tekst

Een goed vormgegeven afbeelding werkt dus net zo goed als een goed vormgegeven tekst link. Het goed vormgeven van een afbeelding is echter veel moeilijker dan het goed vormgeven van een tekst link. Daarom kun je je maar beter tot dat laatste beperken

Spool onderscheidt tevens drie soorten afbeeldingen:

  • Content afbeeldingen: bevatten informatie die de gebruiker helpt zijn doel te bereiken;
  • Navigatie afbeeldingen: geeft informatie over de hyperlink(s) waarop de gebruiker kan klikken
  • Decoratieve afbeeldingen: Zijn er puur voor de “look-and-feel”, het overbrengen van het gevoel

De eerste twee soorten afbeeldingen hebben invloed op de succesvol klikgedrag. De decoratieve afbeeldingen bieden geen enkel voordeel. Er was geen enkel invloed tussen het gebruik van decoratieve afbeeldingen en het oordeel van de gebruikers n termen van professioneel, leuk of goed vormgeven.

Bron: Image Links vs. Text Links

Be Sociable, Share!