Jared Spool vraagt zich in zijn column af of je hyperlinks altijd moet onderstrepen. Zullen bezoeker die een niet-onderstreepte gekleurde tekst zien hier niet op klikken? Waarschijnlijk niet. Een afwijkende kleur alleen als is vaak voldoende voor bezoekers om te begrijpen dat het een hyperlink betreft. De onderstreping is alleen een extra visuele aanwijzing.

Het gaat pas mis als er inconsistentie is. Sommige hyperlinks zijn niet onderstreept andere weer wel. Kopjes zijn bijvoorbeeld een hyperlink maar niet onderstreept en hyperlinks in de content zijn weer wel onderstreept. Op een gegeven moment weet de bezoeker het dan niet meer en zal maar willkeurig wat gaan klikken (het valt mij bij iedere gebruikerstest weer op hoe vaak mensen gewoon maar ergens klikken).

Tegenwoordig zie je veel hovers bij hyperlinks. De kleur van de tekst licht op en een gele achtergrond kleur lijkt de nieuwste modetrend te zijn. Volgens Jakob Nielsen heeft dit geen enkele zin en moet daarom worden vermeden.

Ik ben het met hem eens dat als mensen een hyperlink identificeren (gekleurd en onderstreept) mensen niet nog eens extra bevestiging nodig hebben. In het geval van een opsomming van hyperlinks in een lijst (bijv. top 10 reacties) kan het wel handig zijn omdat de bezoeker dan een extra bevestiging krijgt van de hyperlink waar hij op klikken wil.

Bron: Do Links Need Underlines?

Be Sociable, Share!