Experts die gebruiksvriendelijkheid verkopen gaan vaak rationeel te werk. Ze berekenen het rendement op de investering en onderbouwen hun aannames met vele wetenschappelijke onderzoeken. Dit is echter niet genoeg. De kern van gebruiksvriendelijkheid is het centraal stellen van de eindgebruiker (klant). Dit raakt de gehele organisatie. Gebruiksvriendelijkheid moet leidinggevenden ook aanspreken op emotioneel en politiek niveau.

Om gebruiksvriendelijkheid op de agenda te zetten moet je vijf stappen doorlopen:

  • Denk strategisch;
  • Zorg dat iemand vanuit de top je steunt;
  • Vergroot de bewustwording;
  • Laat het rendement op de investering zien;
  • Spreek de juiste taal.

Bron: Institutionalising Usability: 5 ways to embed usability in your company

Be Sociable, Share!