Conceptuele integriteit is een begrip dat stamt uit de romeinse architectuur. De romeinen waren van mening dat schoonheid iets universeels is en dat het te vangen is in regels. Denk bijvoorbeeld aan het verhoudingsgetal Phi.

Alle afmetingen en verhoudingen voor gebouwen werden dan ook keurig gedocumenteerd. Het opvolgen van de regels leidde ertoe dat de bouwwerken uitblonken in schoonheid.

Eenheid van stijl als randvoorwaarde voor schoonheid

Een belangrijk element van schoonheid volgens de romeinen was eenheid van stijl. Alle afzonderlijke onderdelen zoals kozijnen, deuren etc. passen binnen de stijl.

Conceptuele integriteit slaat op de interne harmonie van een gebouw. De eenheid in stijl als randvoorwaarde voor schoonheid en duidelijkheid.

Eenheid van stijl of de mening van gebruikers leidend?

Vanuit usability onderzoek is dit een interessante gedachte. Ik kan immers respondenten uitnodigen en hen vragen welke kozijnen en deuren ze mooi vinden. Het kan nu echter gebeuren dat ze keuzes maken die niet in interne harmonie staan met het gebouw.

Moet ik ze dit dus wel vragen? of moet ik alleen testen of de deur werk?

Moet ik gebruikers op websites alleen maar taken laten uitvoeren of moet ik ook doorvragen of ze een bepaald element mooi vinden of moet ik alleen dit soort vragen stellen over het geheel der dingen? Omdat ik anders het gevaar loop met voorstellen te komen die niet in harmonie staan met het concept.

Disharmonie van Castleward

Een mooi voorbeeld van disharmonie is Caslteward in Ierland. Manlief en vrouwlief konden het niet eens worden over de te bouwen stijl en besloten om de voorkant van het huis in de klassieke stijl te doen en de achterkant van het huis in een gothische stijl.

Caslteward klassieke stijl

Caslteward klassieke stijl

Caslteward gotische stijl

Caslteward gothische stijl

Dit is niet volgens de regels van de conceptuele integriteit en is daardoor volgens de romeinen niet mooi. Het is wel erg creatief denk ik.

Ik denk dat het voor websites belangrijk is om integer te zijn aan het gekozen concept. Dit is noodzakelijk voor een mooie, overzichtelijke en ‘voorspelbare’ website. Of men integer aan het concept is zie je terug in de details.

Integriteit zie je terug in details

Neem iets als een knop. Bevat deze rechte vormen dan duidt dit meer op ernst en logica, bevat deze echter ronde vormen dan duidt dat meer op ongedwongenheid en speelsheid.

Door niet te kiezen en beide te gebruiken zet je het concept van je website minder sterk neer. De gebruiker kan denken Doe ik nu zaken met een serieuze of toch een meer creatieve parij. Ik denk dat gebruik van verschillende stijl door elkaar uiteindelijk van negatieve invloed is op de conversie.

Aan de andere kant kunnen er door het mixen van stijlen ook nieuwe mooie dingen onstaan die gigantisch aanslaan.

Innovatie is vaak niets anders dan twee voorheen afzondelijke ideeen met elkaar zien te combineren.

Neem het nummer ‘Walk This Way’ van Run DMC en Aerosmith als voorbeeld van iets dat conceptuele niet-integer is maar toch heel goed heeft uitgepakt.

Conceptueel integer of niet integer? Thats the question!

Wat moeten we nu doen? Integer zijn aan het concept of lekker mixen van stijlen?

Het mixen van stijlen vergelijk ik een beetje met humor in reclameboodschappen. Dit kan extreem goed uitpakken maar de kans is echter zeer klein. De kans dat humor niet de juiste uitwerking heeft is vele malen groter en dat is vooraf haast niet te bedenken.

Wellicht moeten ook wel zo naar conceptueel integere websites kijken. Het succes ervan is achteraf te bepalen maar niet vooraf te rationaliseren. Kiezen voor een conceptueel integere vereist dan lef en ondernemersvisie.

Any thoughts anybody?

Be Sociable, Share!