Professor Helen Petrie van onderzoeksbureau Designed for all deed onderzoek onder 500 websites uit Groot Britannië, Australië, Canada, Ierland, de VS en Nieuw Zeeland.

40 websites (8%) verklaren dat hun website toegankelijk is voor minder validen of plaatsen een logo waaruit blijkt dat dat zo is. Toen dit echter onder 20 van de 40 websites werd getoetst bleek dat dit bij slechts zes websites het geval was. Veel bedrijven claimen dus dat ze toegankelijk zijn maar komen dit niet waar

Petrie denkt niet dat bedrijven dit bewust doen. De intentie is er wel, het ontbreekt echter vaak aan kennis en kunde

Petrie wijst wel op een groot risico. Een toegankelijkheidsverklaring verteld iets over de normen en waarden van het bedrijf. Als ze deze niet nakomen komt de geloofwaardigheid van de organisatie in het geding.

Bron: Does your website overstate its accessibility?

Be Sociable, Share!