Aziatische landen zijn vanuit oudsher technologie gedreven. Er is echter steeds meer interesse in usability. Binnenkort spreekt Jakob Nielsen tijdens een conferentie in Hong Kong op website usability. ZDnet Asia interviewde dit kopstuk op het gebied van website usability.

Usability overstijgt cultuur verschillen
Verschillen in leeftijd, locatie of cultuur doen er niet zoveel toe. Een gebruikersvriendelijke website die aansluit bij de manier waarop mensen denken en zich gedragen zal succes hebben. De manier waarop mensen denken en zich gedragen op internet blijkt meer overeenkomsten dan verschillen te hebben en gebaseerd te zijn op universele principes.

De Chinese universiteit van Hong Kong deed een onderzoek met Chinese respondenten naar vier Chinese e-commerce websites. De rangorde van beste naar slechtste uit de test was identiek met de rangorde die werd verkregen door de vier websites te evalueren op basis van de e-commerce richtlijnen van Jakob Nielsen.

Grotere lettertypes ook voor jongeren.
Het groter kunnen maken van lettertypes wordt ingebouwd voor de oudere doelgroep. Deze kunnen immers minder goed zien en voor hen is dit prettig. Uit onderzoek van Nielsen blijkt echter dan ook veel jongeren de voorkeur hebben voor grotere lettertypes. De boodschap in dit geval is duidelijk. Of je doelgroep nu senioren of jongeren zijn met een groter lettertype bedien je beide (slechte leesbaarheid van tekst is trouwens Nielsen’s grootste ergernis).

Hoe verklaart Nielsen het succes van Myspace?
Myspace.com is een van de meeste succesvolle websites in termen van het aantrekken en behouden van bezoekers maar breekt tegelijkertijd met vele van Jakob Nielsen zijn usability richtlijnen. Hoe is succes dan mogelijk? Goede usability is immers randvoorwaarde voor succes.

Volgens Nielsen komt het omdat myspace niet als doel heeft mensen succesvol taken te laten uitvoeren zoals met telebankieren. Het enige dat Myspace doet is mensen de mogelijkheid geven expressie te geven aan hun persoonlijkheid en dit te delen met hun vriendenkring. Als iemand die niet tot de vriendenkring behoort de boodschap niet snapt is dat niet erg.

Jakob Nielsen over zoekmachineoptimalisatie (SEO) en usability.
(SEO is erg belangrijk want zoekmachines (Google) zorgen voor het meeste verkeer naar je website. De belangrijkste regels van (SEO zijn echter hetzelfde als die van Usability. Namelijk:

  • Spreek de taal van de gebruiker;
  • Beantwoord de vragen van de gebruiker;
  • Houd je design simpel en maak navigeren makkelijk;
  • Zorg voor een duidelijke informatie architectuur die de denkwereld van de gebruiker reflecteert en niet die van de organisatie.

Nielsen over de duurzaamheid van usability richtlijnen.
In 2006 verscheen het boek Prioritizing Web Usability. In dit boek analyseert Nielsen of de richtlijnen die hij al jaren hanteert nog steeds geldig zijn. Hij komt tot de conclusie dat zo’n 79% vandaag de dag nog steeds actueel is. De techniek ontwikkelt zich sneller dan dat het menselijke gedrag zich aanpast. De mentale modellen van mensen blijken zeer langzaam te veranderen waardoor usability richtlijnen duurzaam zijn.

Blauwe hyperlinks hoeven niet meer.
Van de 21 procent van de richtlijnen die niet meer geldig waren (of aangepast dienden te worden) is de meest zichtbare het vormgeven van hyperlinks. De oude richtlijn zegt dat een hyperlink standaard blauw en onderstreept moet zijn. Het advies om hyperlinks te onderstrepen (behalve in het menu) blijft staan. Wat betreft kleur is Nielsen nu minder stellig. Iedere kleur voldoet tegenwoordig, zolang het maar geen zwart is en afwijkende hyperlinks een andere kleur krijgen.

De vraag naar usability professionals neemt toe
Usability als vakgebied is redelijk nieuw. Het is pas sinds 1999 echt doorgebroken en nog volop in ontwikkeling. Nielsen verwacht voor Sillicon Valley in de komende tien jaar een verdubbeling of verdriedubbeling van het aantal vacatures. In achtergestelde gebieden op het vlak van UCD zal de vraag nog sneller groeien.

Een webdesigner met voldoende oog voor usability of de usability expert die goed kan designen zijn schaars. Steeds meer websites zullen dan ook gebouwd worden door interdisciplinaire teams met ontwikkelaars en usability professionals. Jakob Nielsen beveelt aan om 10% van het internet budget te besteden aan usability onderzoek.

Usability onderzoek is erop gericht om te achterhalen wat klanten echt willen. De andere 90% van je budget besteed je vervolgens aan het bouwen van die website die doet wat klanten willen. Als je 100% van het budget aan ontwikkeling besteed loop je het gevaar (en dit gebeurt heel vaak) iets te onwikkelen dat niet aansluit bij wat klanten willen. Alle tijd, geld en moeite is dan tevergeefs geweest. Het was slimmer geweest om 10% van je budget te besteden aan usability onderzoek zodat je zeker wist dat je met het juiste bezig was.

Bron: Usability makes business sense

Be Sociable, Share!