Uit een recent gepubliceerd rapport van Pew Internet blijkt dat Amerikanen sterk verdeeld zijn als het aankomt op het gebruik van gadgets en technologie. Globaal kunnen Amerikanen in drie groepen worden ingedeeld:

  • 31 procent zijn zware technologiegebruikers;
  • 20 procent is gemiddeld;
  • 49%! heeft nauwelijks of geen belangstelling voor internet of mobiele toepassingen.

De zware gebruikers zijn te verdelen in vier gelijkwaardige subgroepen:

  • Omnivoren: die alle technologie omarmen en actief zijn op blogs en in web 2.0.
  • Connectors: die internet en mobiele telefonie zien als communicatiemiddelen.
  • Benutters: die technologie beschouwen als steun in het dagelijks werk en leven.
  • Veteranen: die technologie gebruiken maar er niet warm of koud van worden.

Bij de start van het onderzoek gingen de onderzoekers ervan uit dat hoe meer gadgets men had, hoe meer men technologie omarmt zoals web 2.0 applicaties voor het genereren en delen van content met anderen. Het blijkt echter dat er enorme verschillen zijn in de waardering en het gebruik van technologie door de verschillende groepen gebruikers.

Veel gebruikers die internet al tijden duurzaam gebruiken blijven hangen aan vele jarenoude applicaties waarmee ze ooit begonnen

Gemiddelde gebuikers blijkenken evenredig verdeeld in twee sterk verschillende groepen: zij die hun mobiel actief gebruiken voor voice-, tekstcommunicatie en games, en een even grote groep die wel een mobiel heeft, maar de mogelijkheden niet gebruikt.

Het onderzoek van Pew maakt verder duidelijk dat 15 procent van alle Amerikanen noch een mobiele telefoon hebben, noch internet. Een andere 15 procent doet wel iets met technologie en is tevreden met wat het ze oplevert. 11 procent gebruikt technologie af en toe maar vindt connected zijn irritant.

Kunnen we terecht spreken van een digitale kloof?

Bron: Amerikanen verdeeld in gebruik technologie

Be Sociable, Share!