Deloitte publiceerde een rapport met daarin voorspellingen op het gebied van technologie voor 2007

De auteurs constateren dat er inmiddels een kloof bestaat tussen werknemers die technologie gebruiken als middel om hun werk beter te kunnen uitvoeren en werknemers die vooral worstelen met de complexe technologie. Voor wie de vele softwarepakketten waarmee ze moeten werken dagelijkse strijd oplevert.

Veel softwarepakketten zijn in de loop der jaren uitgebouwt met steeds meer functionaliteit waardoor ze onnodig complex en moeilijk te gebruiken zijn. Veel organisaties laten zich bij hun beslissing om software te kopen ook vooral leiden door het aanbod van functionaliteiten (hoe meer hoe beter) dan door effectiviteit en efficiency in gebruik.

Technologie wordt echter steeds goedkoper en beter en het wordt voor softwarehuizen steeds moeilijker om zich op dit vlak te onderscheiden. Men verwacht dan ook dat er veel meer aandacht zal zijn voor de user interface.

Iets dat hard nodig is volgens onderzoeker David Tansley. Volgens hem kunnen organisaties zich geen digitale kloof tussen werknemers veroorloven. Dit brengt immers een grote verspillingen op het gebied van arbeidsproductiviteit met zich mee. Organisaties moeten zich ten doel stellen dat alle werknemers optimaal gebruik maken van technologie op hun werk uit te voeren zonder daarbij fors te investeren in trainingen.

Bron: IT drives wedge between workers

Be Sociable, Share!