We hebben allemaal wel eens gehoord van het begrip vergrijzing. De Nederlandse bevolking gaat de komende decennia sterk vergrijzen. Reden hiervoor is dat vanaf 2010 de babyboomers van de naoorlogse geboortegeneratie de leeftijd van 65 jaar bereiken.

De volgende uitspraken omtrent ouderen en internet kom je op die gezellige verjaardagsfeestjes met famlie en vrienden nogal eens tegen:

 • Ouderen kunnen dat Internet nooit leren;
 • Ouderen gebruiken geen computers;
 • Ouderen hebben angst voor technologie.

Dit zijn stereotypen en niet gebaseerd op de werkelijkheid, steeds meer ouderen zijn actief op internet. Zo gebruiken ze internet om het laatste nieuws te lezen, spullen te kopen, zich te laten vermaken en in contact te blijven met familie en vrienden.

Ouderen die geen internet gebruiken geven de volgende redenen op:

 • Gebrek aan motivatie of redenen om een computer te gebruiken;
 • Gebrek aan ervaring met huidige technologie;
 • Beperkingen ten gevolge van ouderdom;
 • Gebrek aan kennis hoe internet te gebruiken;
 • Geen toegang tot een computer;
 • Niet weten wat men allemaal met internet kan.

Als we iets bouwen kunnen we er niet van uitgaan dat ouderen het niet zullen gebruiken. Ouderdom brengt een aantal beperkingen met zich mee waardoor er problemen kunnen ontstaat. Als je weer eens een produkt ontwerpt denk dan even aan het volgende:

 • Ga er van uit dat ouderen ons produkt al zullen gebruiken;
 • Verzorg auditieve feedback;
 • Ken je eigen vooroordelen ten opzichte van ouderen;
 • Zorg dat ouderen gemotiveerd zullen zijn om je produkt te gebruiken;
 • Over 15 jaar veertig procent van de Nederlanders ouder dan vijftig jaar is. Deze senioren hebben niet alleen een leuk inkomen maar vooral ook een groot vermogen!;

Bron: Selling older users short

Be Sociable, Share!