Vele commerciële websites worden gedesigned of geredesigned voordat de organisatie überhaupt een webstrategie heeft geformuleerd welke als leidraad zou moeten fungeren. Wanneer een website niet wordt gebouwd met heldere randvoorwaarden m.b.t. techniek, gebruikersvriendelijke content en commerciële doelen zal het nooit zijn doel behalen. Het niet uitwerken van heldere plannen heet losability en kan met usability niet meer rechtgebogen worden.

Bron: Losability vs. Usability

Be Sociable, Share!