Een beetje webbouwer bouwt zijn websites tegenwoordig xhtml strict. Het aspect van validiteit is belangrijk. Hoe meer bouwers zich hier aan houden des te groter zijn de netwerkeffecten wat vervolgens van positieve invloed voor de eindgebruiker.

Het gevaar schuilt hem erin als webbouwers zich helemaal gaan blindstaren het voldoen aan webstandaarden. Uiteindelijk bouw je voor de bezoekers van een website en gebruik je webstandaarden om hen van meer gebruiksgemak te voorzien. Zodra er andere oplossing is door afwijkt van de W3C standaard maar de bezoeker meer gebruiksgemak oplevert mag hiervan worden afgeweken.

Ward van der Put noemt het attribuut first en last dat kan worden meegegeven aan het html-element link maar alleen werkt in Opera.

Zolang de specificaties van het W3C niet deugen, zullen browserproducenten oplossingen blijven verzinnen die niet voldoen aan de specificaties. Als een browser daarvan gebruikersvriendelijker wordt, kunnen we dat alleen maar toejuichen. Daarom blijft compatibiliteit veel belangrijker dan validiteit. Internetgebruikers gebruiken geen internetstandaarden maar browsers. Een gebruikersvriendelijke website moet in de eerste plaats zo veel mogelijk browsers ondersteunen. Als daarvoor ongeldig HTML of XHTML nodig is, moeten we validiteit maar even vergeten en de prioriteit leggen bij compatibiliteit.

Bron: Relaties: validiteit of compatibiliteit

Be Sociable, Share!