Nomensa onderzocht de toegankelijkheid van tien van Engelands grootste reissites. Zaken als schaalbaarheid, toegankelijke structuur en compatibiliteit met ondersteunde technieken voor mensen met een functiebeperking werden tijdens de studie meegenomen.

De resultaten zijn bedroevend. Negen van de tien websites was niet te bekijken op een PDA, mobilele telefoon of internettv. Geen van de websites produceerde valide HTML of bood een skip to content mogelijkheid aan.

De markt van online reisbureaus is groot. In 2003 besteedde de engelse bevolking nog 28 miljard pond aan reizen. 58% van de reizen werd geboekt via het internet. Het is dan ook raar om te zien dat de top 10 spelers geen toegankelijke website hebben.

Bron: Travel sites fail to deliver on web accessibility

Be Sociable, Share!