In steeds meer ICT functies zien we dat kennis van usability als extra eis wordt opgenomen.

Ik heb het dan over typische ontwikkelaarsfuncties zoals:

De aandacht voor usability is logisch. Websites nemen steeds belangrijkere plaats in en de belangen worden steeds groter. Het tijdperk van het foldertje op internet zijn we inmiddels wel voorbij.

Uit de aandacht voor usability binnen ontwikkelaarsfuncties blijkt dat usability steeds vaker een integraal onderdeel is van het ontwikkelproces.

Niet alleen maar achteraf de usability testen door het uitvoeren van een gebruikerstest maar tijdens het hele proces testen en bijsturen.

Wat mij betreft een prima ontwikkeling en een grote kans voor usability professionals.

Deze zullen naast de rol van onafhankelijke evualator een belangrijke rol als User Centered Design procesbegeleider kunnen vervullen.

Bron: Usability for Developers

Be Sociable, Share!