XMLHttpRequest wordt steeds populairder en veel mensen ontdekken de nieuwe mogelijkheden ervan (zie Ajax verandert alles). Helaas worden hierbij bekende usabilityissues nogal eens over het hoofd gezien.

Een aantal aandachtspunten:

  • Laad geen hele pagina’s in;
  • Weet het verschil tussen webapplicatie en een website;
  • Verstoor de gebruikers aandacht niet;
  • Zorg dat de site ook toegankelijk is zonder XMLHttpRequest;
  • Gebruik om af te komen van onnodige bevestigingspagina’s;
  • Pas op voor over-kill

bron: XMLHttpRequest Usability Guidelines

Be Sociable, Share!