Tegenwoordig zien we steeds vaker allerlei nieuwe desktop achtige functionaliteiten terug op websites.

Lisa Reichelt deed onderzoek naar het klikken en slepen van elementen op websites.

Van de ondervraagde 15 respondenten begreep iedereen de werking van de functionalteit. Ze geven ook aan de functionaliteit leuk te vinden. Dit bleek ook tijdens het commentaar dat mensen spontaan gaven tijdens het uitvoeren van de test.

En toch gaven de meeste respondenten de voorkeur aan het meer traditionele model van klikken. Tijdens de test met alleen klikken is er niets van de vreugde te ontdekken die klikken en slepen met zich meebrengt. Taken kunnen echter wel sneller worden uitgevoerd.

Nog meer dan een leuke uitdagende interface waren de respondenten vooral geïnteresseerd in het snel vervullen van hun taken.

Jakob Nielsen pleit al jaren voor een behoudende aanpak bij het gebruik van nieuwe technologie. De respondenten uit het onderzoek van Reichelt sterken hem in zijn stelling.

Bron: when to use drag & drop (some informal research results)

Be Sociable, Share!