De Universiteit van Wichita onderzocht de effecten van pagina-layout (kopjes, tabs en plaatsing van foto’s) op snelheid van lezen, begrip van de tekst en tevredenheid. Respondenten bezochten twee sites, een zonder layout en een met een verbeterde layout.

De snelheid van lezen en begrip van de tekst worden niet beinvloed door de verbeterde paginalayout, wel gaven de respondenten de pagina met verbeterde layout een hogere waardering op het gebied van tevredenheid en gaven ze aan minder vermoeid te zijn om tijdens het lezen.

Reading Online Text with a Poor Layout: Is Performance Worse?

Be Sociable, Share!