ICT maakt het leven makkelijker en overzichtelijker. Maar over de effecten op de samenleving oordelen de respondenten van een onderzoek minder positief.

De introductie van ICT in de maatschappij zorgt voor een overzichtelijker leven, maar het wordt ook onpersoonlijker en minder menselijk. Het platform voor de Informatiesamenleving EPN liet bureau CentER data een onderzoek doen onder 1900 mensen.

42 procent is van mening dat het leven overzichtelijker wordt door het gebruik van ICT. Een even groot percentage verwacht echter dat het niets uitmaakt. Eveneens 42 procent denkt dat het leven haastiger wordt en slechts 12 procent verwacht juist dat ICT een meer ontspannen leefstijl oplevert.

54 Procent ziet het leven minder persoonlijk worden alhoewel daarin een groot verschil per leeftijdsgroep zichtbaar is. Zo zijn mensen tussen de 15 en 24 jaar veel positiever over dit aspect dan de ondervraagden van 65 jaar en ouder.

Ook vreest bijna de helft van de respondenten dat ICT het leven minder menselijk maakt, terwijl maar 7 procent denkt dat de technologie een positieve invloed heeft op een menselijker samenleving.

Opmerkelijk is wel dat het contact met vrienden en familie niet lijdt onder de introductie van ICT in het huishouden. Bijna de helft (48 procent) verwacht zelfs meer contact te hebben en een meerderheid (95 procent) denkt dat de kwaliteit van het contact gelijk of beter wordt dan voorheen.

Participantnen denken dat ICT het werk interessanter maakt. Dat geldt echter voor hoger opgeleiden veel sterker dan voor de laaggeschoolde werknemers..

Bron: ICT maakt leven makkelijker en overzichtelijker maar niet gelukkig

Be Sociable, Share!