Uit een onderzoek van adviesbureau Keynote onder 1.500 respondenten blijkt dat steeds meer mensen online een offerte opvragen voor hun autoverzekering.

72% geeft aan het internet te raadplegen tijdens de oriëntatiefase. Dat is een groei ten opzichte van vorig jaar met vijf procent. Het percentage mensen dat telefonisch een offerte opvroeg daalde met zes procent.

77% van de ondervraagden geeft aan prijs erg belangrijk te vinden bij het maken van hun uiteindelijke keuze.

74% geeft aan het erg belangrijk te vinden dat men online een offerte kan opvragen en 64% geeft aan dat de gebruikersvriendelijkheid van de website bepalend is.

Een concurrerende prijs en een goede user experience zijn de twee ingrediënten die het succes bepalen.

Bron: The Web More Popular than the Phone for Auto Insurance Quotes

Be Sociable, Share!