Het design van een website is van grote invloed op het falen of slagen van de website.

Dit blijkt nog maar weer eens uit het artikel Design Choices Can Cripple a Website van Nick Usborne

In dit artikel worden drie versies van een website vergeleken en worden grote verschillen gemeten.

Hieruit blijkt nogmaals weer het belang van a/b testen.

De voorbeelden die worden genoemd verschillen echter zoveel van elkaar dat ze niet echt geschikt zijn om de waarde van a/b testing aan te tonen. We kunnen namelijk onmogelijk zeggen wat nu bijdraagt tot succes en wat niet.

Bron: Design Choices Can Cripple a Website

Be Sociable, Share!