Er wordt steeds meer spam verstuurd en de spamfilters houden steeds vaker e-mail tegen. E-mail is dood en RSS is de oplossing voor de e-mailcrisis. Aldus dat is wat men in 2003 voorspelde.

Volgens Jakob Nielsen blijkt nu dat dit onjuist is. RSS is geen vervanging voor e-mail nieuwsbrieven. Beide middelen hebben andere eigenschappen en werken aanvullend op elkaar.

De voordelen van RSS zijn dat er meer informatie kan worden gescand, alle nieuws op een overzichtelijke plaats wordt getoond en dat de gebruiker bepaald wanneer deze nieuws wil bekijken. Men krijgt echter ook meer informatie te verwerken wat kan leiden tot informatie-stress.

Het voordeel van e-mail is dat het binnenkomt op een kanaal dat men al gebruikt. Men heeft dus niet het idee nog een extra taak per dag meer te moeten uitvoeren. Daarnaast kan e-mail makkelijker worden gearchiveerd.

Jakob Nielsen wil af van de naam RSS en pleit voor de benaming nieuws kanalen. RSS is te technisch en veel mensen zullen dit snappen. In tegenstelling tot de benaming nieuws kanalen.

Bron: Email Newsletters: Surviving Inbox Congestion

Be Sociable, Share!