Met het online plaatsen van de content zijn we er nog niet. Succesvolle websites zijn continu bezig met de aanpassen en verbeteren van hun content. Knelpunten worden opgespoord met een gebruikerstest en wijzingen aan de website kunnen worden geƫvalueerd met a|b testing.

Testen is cruciaal. Jared Spool noemt het voorbeeld van een website waar bezoekers computersystemen kunnen aanschaffen. Na het aanpassen van de site liepen de verkopen met 10% terug en verlies dat vele malen groter is dan de kosten van usability testing. Anderzijds worden met usability testing knelpunten opgespoord en kunnen verbetering worden doorgevoerd waardoor de conversie zal stijgen.

Voor websites geldt dat kleine aanpassingen grote gevolgen kunnen hebben. Zowel in negatieve als in positieve zin.

Nu is het niet voor iedereen weggelegd om aan usability testing te doen. Men heeft simpelweg geen budget. Gelukkig kan er al een usability test worden uitgevoerd met minimale middelen. Met een slimme opstellling van de pc een laptop en een videocamera kan al een een test worden gehouden.

Een andere interessante mogelijkheid is user testing op afstand. De testpersoon zit gewoon thuis achter zijn eigen pc en de onderzoeker kan vanaf zijn pc met VNC meekijken met de acties van de testpersoon. Via Skype kan men met elkaar communiceren en via een webcam kan de gezichtsuitdrukking worden geobserveerd. De investering in hardware is minimaal.

Door te testen met familie en vrienden is de investering in het werven van testpersonen en onkostenvergoeding ook minimaal.

Nu leveren dit soort testen niet dezelfde resultaten op als een user test door een gespecialiseerd bureau en ook loopt men het gevaar de verkeerde conclusies te trekken. Echter iedere test is beter dan helemaal geen test.

Bron: Column Like I CM: User Testing

Be Sociable, Share!