Een website bouwen begint met het definiëren van de doelgroep (marktsegment). Tijdens het hele ontwikkelproces wordt continue getoetst of de website nog in lijn is met de doelgroep. Ontwerpers die nog een stapje verder gaan creeëren zelfs persona’s. In plaats van een omschrijving van wat demografische en pscychologische factoren maakt men een zeer nauwkeurige omschrijving van een specifiek persoon uit de doelgroep, die representatief is voor de gehele doelgroep.

Ik bouw dus niet voor man, hoger opgeleid, tussen de 30 en 40 jaar. Maar voor Pieter Brinkhorst van 32 jaar die Personeel en Arbeid heeft gestudeerde aan de Hanzehogeschool van Groningen en nu werkzaam is bij Boormachine B.V. en zojuist gepromoveerd is tot hoofd Human Development. Hoe duidelijker het beeld dat we van Pieter kunnen schetsen des te beter zal ons product aansluiten bij diens behoeften.

Volgens Donald Norman moet je nog een stap verder gaan en je focussen op de taak die iemand wil volbrengen, activity centered design noemt bij dat.

Harvard Professor Clayton Christensen is een soortgelijke mening toegedaan.Marketeers kunnen zich beter richten op de taken die klanten willen volbrengen in plaats van het definiëren en onderzoeken marktsegmenten

Een panelgesprek levert vaak wel leuke ideeën op, als deze vervolgens worden doorgevoerd leidt het echter zelden tot grote stijgingen in het marktaandeel. Gebruikers zijn vaak slechte ontwerpers

Door te focussen op welke taak mensen willen voldoen kan je vaak met veel betere ideeën komen op hen te helpen dit te doen. Het gaat dus niet zozeer om de persoonlijkheid maar moet om wat iemand wil bereiken.

Bron: What Customers Want from Your Products

Be Sociable, Share!